Geschiedenis: Macedonië (Republiek)

Macedonië is een van de meest omstreden gebieden van de Balkan. In 1912, toen heel Macedonië nog deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk, vormde de zogenaamde Macedonische Kwestie de aanleiding van de beide Balkanoorlogen, die op hun beurt de opmaat waren tot de Eerste Wereldoorlog.


Tot 8 september 1991 was Macedonië een deelrepubliek van Joegoslavië. Door een referendum heeft het volk te kennen gegeven onafhankelijk te willen zijn, en is de Republiek Macedonië geboren. Doordat de naam Macedonië in Griekenland een gevoelig onderwerp is, besloot Macedonië officieel de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (F.Y.R.O.M / F.Y.R. Macedonia) als naam aan te nemen. In Griekenland wordt Macedonië Skopje genoemd, gelijk aan de hoofdstad.


De nieuwe Republiek Macedonië ondervond weinig tot geen gevolgen van de Oorlogen in Joegoslavië begin jaren 90. Dat veranderde toen in 1998 oorlog uitbrak in Kosovo. Veel etnische Albanezen vluchtten uit Kosovo, waarvan een deel naar Macedonië waar al een etnisch-Albanese minderheid woonde. De Albanezen in Macedonië, georganiseerd in de UCK-M, streefden naar onafhankelijkheid. Dit leidde ertoe dat er in 2001 in Macedonië een korte maar hevige strijd woedde tussen etnische Albanezen en het Macedonische regeringsleger. Als gevolg hiervan stopte het geweld en werd door slavisch-Macedonische en etnisch-Albanese leiders het Akkoord van Ohrid ondertekend. De NAVO werd gevraagd te ondersteunen bij het vredesproces en stationeerde de vredesmacht Task Force Fox in Macedonië die assisteerde bij de ontwapening van de etnische Albanezen. Later werd deze opgevolgd door een kleinere EU-vredesmacht "Concordia", die later weer werd opgevolgd door een EU politie-missie met de naam "Proxima", die op dit moment nog steeds actief is.


Geschiedenis: Macedonië (Griekenland)

Een gedeelte van Griekenland wordt aldaar ook Macedonië genoemd, maar behoort niet tot de Republiek Macedonië. Macedonië is een gebied in het noorden van het huidige Griekenland, dat sinds de Vrede van Boekarest (1913) tot Griekenland behoort. Voordien was het onderdeel van een provincie van het Ottomaanse Rijk, die ook de huidige Republiek Macedonië en een district in het zuidwesten van het huidige Bulgarije omvatte.


Na 1913 vormde Grieks Macedonië als geheel een provincie, tegenwoordig omvat het de volgende regio's:

  • West-Macedonië
  • Centraal Macedonië
  • Een deel van Oost-Macedonië
  • Thracië.

Macedonië is het rijkste landbouwgebied van het huidige Griekenland, vanwege de vruchtbare grond. Er wonen circa 2 450 000 mensen. Het gebied heeft een oppervlakte van 34.000 km2, waarmee het bijna even groot is als Nederland. De grootste stad van de regio is Thessaloniki.


Griekenland is bang dat de sinds 1991 onafhankelijke Republiek Macedonië streeft naar hereniging met Grieks Macedonië, vandaar dat men heeft afgedongen dat dit land internationaal alleen met de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië mag worden aangeduid.


Geografie en indeling

Macedonië ligt in Zuidoost-Europa, ten noorden van Griekenland. Macedonië is geheel door land omsloten en grenst aan Albanië, Bulgarije, Griekenland en Servië-Montenegro. De oppervlakte van Macedonië is 25.333 km2.


Het landschap van Macedonië is tamelijk bergachtig. Het merendeel van het land bestaat uit een plateau met een hoogte tussen de zeshonderd en negenhonderd meter. Macedonië wordt in het westen begrensd door bergketens langs Albanië en het noorden door het Sjargebergte en de waterscheiding tussen de Vardar en de Morava. In het oosten wordt het land verdeeld door de waterscheiding tussen de Vardar en de Struma. Het bekendste meer van Macedonië is het meer van Ohrid.


Tot november 1991 was de republiek opgedeeld in 34 districten, hierna werd de primaire administratieve verdeling veranderd in 123 gemeenten (opštini), die in augustus 2004 werden teruggebracht tot 84 gemeenten.


Geografische gegevens

  • 766 km (151 km met Albanië, 148 km met Bulgarije, 246 km met Griekenland en 221 km met Servië en Montenegro)
  • Kustlijn: geen
  • Grootste rivieren: Vardar
  • Grootste meren: Doiranmeer, Prespameer, Meer van Ohrid.
  • Hoogste punt: Golem Korab 2754m.
  • Laagste punt: rivier de Vardar 44m